Chuyên mục: Tin tức sự kiện

Thông tin liên quan đến hoạt động nội bộ của công ty và các tin tức về ngành Thuỷ sản trong và ngoài nước