Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Bacillus amyloliquefaciens 1000×10^8

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Bacillus Bacteriophage 100×10^8

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Bacillus coagulans 100×10^8 

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Bacillus Licheniformis 1000×10^8

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

BACILLUS PUMILUS 500×10^8

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Bacillus Subtilis 1000×10^8

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Clostridium butyricum 50×10^8

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Enterococcus faecalis 100×10^8

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Lactobacillus spp

SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

Nguyên liệu Dibromohydatoin